Het Re-Connect.expert kwaliteitslabel wordt enkel verstrekt aan professionele, innovatieve, eigen-zinnige freelance gamechangers die zichzelf terugvinden in deze  criteria:

Onderscheidend & Ondernemend:

 • je bent een professionele, innovatieve, eigen-zinnige freelancer/consultant die zichzelf én anderen activeert tot intrapreneurship
 • je onderscheidt jezelf in de markt van freelancers/consultants door vanuit je rol weer leven te brengen in organisatiestructuren
 • je kritische houding getuigt van een sterk verankerde betrokkenheid
 • je toont lef en een gezonde dosis humor en zelfmanagement en kiest van daaruit bewust voor een dynamische vorm van teamwork
 • je integreert jezelf zoveel als mogelijk binnen het team en de organisatie en motiveert alle betrokkenen tot gezamenlijk ondernemen in partnership en vanuit eigenaarschap
 • je neemt een dienende doch leidende rol in en hanteert een continuous improvement filosofie waarbij fouten worden gezien als lessen om duurzaam van te leren

Vernieuwend & Creërend:

 • je maakt opnieuw verbinding met de dieperliggende noden van klanten, medewerkers en samenwerkers en zet deze weer centraal, je co-creëert sociaal innovatief
 • je hebt een grote waardering voor processen, hulpmiddelen, documentatie, onderhandelingen en plannen, maar je hecht meer waarde aan mensen en hun onderlinge interactie, werkende oplossingen, samenwerking met de klant en het inspelen op verandering
 • je hanteert een no-nonsens hands-on aanpak en zet zoveel mogelijk in op vernieuwende werkwijzen en methodieken, maar je blijft alert voor een match tussen wat nodig is en wat mogelijk is op vlak van mens en organisatie

Onderzoekend & Belevend:

 • je onderzoekt samen met de organisatie wie ze is, wie de klant is, wat ze willen uitstralen, of de huidige teams, de processen, de producten of de organisatiestructuur (nog) matchen met de huidige manier van werken, waar de knelpunten zitten, waarom ze doen wat ze doen en hoe ze het doen en welke bronnen ze mogelijks nog niet hebben aangeboord
 • je luistert oprecht en met een open nieuwsgierig oor naar de input van de klant zodat je een goed beeld hebt van waar ze naartoe willen, alvorens met oplossingen te komen

Verbindend & Zorgend

 • je hebt aandacht voor jezelf, voor de collega’s in het team, hoe jullie met elkaar omgaan en bent een communicatief verbinder en bemiddelaar
 • je geeft 100% aandacht aan professionaliteit, maar zet tegelijkertijd ten volle in op anders en gezonder leven en werken in functie van een goede gezondheid
 • je hebt een radar voor sluimerende gezondheidsproblemen van zowel organisatie, team als individu en kaart deze aan zodat alle betrokkenen het resultaat van de opdracht onder duurzame en gezonde omstandigheden kunnen bereiken
 • je kent de professionele marktprijzen en levert een bijhorende kwalitatieve dienstverlening vanuit authenticiteit, evenwaardigheid en eerlijkheid
 • je stelt met plezier en belangeloos (conform noden en profiel match) een collega freelancer/consultant uit het Re-Connect.expert netwerk voor aan je klanten – je gunt hem/haar een rechtstreekse samenwerking met jouw klanten onder de eigen naamsbekendheid en met de eigen tarieven waarop je zelf geen commissie neemt