Onze missie!

Re-Connect.expert heeft als missie een netwerk te vormen van professionele, innovatieve, eigen-zinnige freelancers/consultants, die zichzelf én anderen activeren tot intrapreneurship. Ze onderscheiden zich in de woekerende markt van freelancers/consultants door vanuit hun rol opnieuw leven te brengen in organisatiestructuren. Ze maken weer verbinding met de dieperliggende noden van klanten, medewerkers en samenwerkers en zetten deze weer centraal. Ze hanteren een no-nonsens hands-on aanpak door het inzetten van vernieuwende werkwijzen waarbij ze bewust kiezen voor het aanwakkeren van eigenaarschap en leiderschap.

Wij hopen dat steeds meer bedrijven bewust zullen kiezen voor freelancers die een onafhankelijke, menselijke en frisse kijk hebben (en wind doen waaien) in organisaties. Wij hopen ook dat steeds meer bedrijven ervoor gaan kiezen om mensen intern te laten groeien in hun reeds aanwezige talenten, maar ook om hen te ondersteunen in flexibel zijn zodat ze in de snel veranderende context/markt aan boord hun weg blijven vinden.

Wie kiest voor co-creatie van frisse freelancers met de interne talentvolle experten, kiest voor een vooruitstrevende aanpak die zowel de mensen als de organisatie voedt.