Hand in het vuur vanuit vertrouwen!

Vanuit het kwaliteitskader waar Re-Connect.expert voor staat, kunnen freelancers/consultants aangesloten bij het Re-Connect.expert netwerk, collega freelancers/consultants met de juiste mindset, skills en aanpak vanuit oprecht vertrouwen voorstellen om bijkomende noden van de organisaties waar ze opdrachten uitvoeren op eenzelfde professionele, vernieuwende en ondernemende manier aan te vullen.

Een eerlijke prijs voor een kwalitatieve dienstverlening met respect voor elkaar

Een Re-Connect.expert kent de professionele marktprijzen en levert een bijhorende kwalitatieve dienstverlening vanuit authenticiteit, evenwaardigheid en eerlijkheid. Een Re-Connect.expert neemt bij het voorstellen van een collega freelancer/consultant geen commissie voor eigen rekening, niet ten voordele van zichzelf en niet ten koste van de ander. Vanuit onderling respect gunt de Re-Connect.expert de collega freelancer een rechtstreekse samenwerking met organisaties onder eigen naamsbekendheid en met eigen marktconforme tarieven.

Onderschrijver van mens- en resultaatsgericht handelen!

Een Re-Connect.expert heeft een grote waardering voor processen, hulpmiddelen, documentatie, onderhandelingen en plannen, maar de Re-Connect.expert hecht méér waarde aan mensen en hun onderlinge interactie, werkende oplossingen, samenwerking met de klant en het inspelen op verandering.

Alles begint met voor wie je het doet!

Vanuit een oplossingsgericht denkkader, vallen we al snel in het patroon van gekende en vertrouwde oplossingen. Een nieuwe wereld gaat open als je eerst goed nadenkt en beschrijft wie jij als organisatie, als team of als medewerker bent, wie jouw klant is, wat wil je uitstralen?

Matcht jouw team, jouw proces, jouw product of organisatie (nog) met de huidige manier van werken? Wie ben je eigenlijk en waarom doe je wat je doet en hoe je het doet? Zit je nog op het pad van datgene wat je initieel voor ogen had? Heb je aandacht voor jezelf, je collega’s en hoe jullie met elkaar omgaan in de dagelijkse werking? Met een open luisterend oor krijgt een Re-Connect.expert een goed beeld van waar je naartoe wil, de basis van alles wat volgt. Geen traditionele old-school aanpak, maar sociaal innovatief co-creëren in een wereld in verandering!

Een combinatie van een intuïtieve én analytische geest!

Het beste resultaat combineert een open, creatieve geest met doelgericht procesdenken. Waar zitten de knelpunten in het processen of in je bedrijf? Wat deed je al om ze weg te werken? Welke ondersteuning bracht eventueel al hier en daar soelaas? Welke mogelijkheden zie jij zelf nog vanaf nu? Hoe zou je het willen zien als er geen belemmeringen in de weg zouden staan? Ontdek welke bronnen je nog niet hebt aangeboord en zie nieuwe opportuniteiten door in te zetten op creativiteit met ondersteuning van een Re-Connect.expert!

Constructief teamwork vanuit een kritische houding!

Een kritische houding getuigt van een sterk verankerde betrokkenheid en is zeer waardevol voor elke organisatie! Als Re-Connect.expert zijn we kritisch bij het aanvaarden van opdrachten, dagen we aangedragen (ogenschijnlijk optimale) oplossingen constructief uit en zetten wij ook je meest kritische medewerkers mee aan tafel! Zij behoeden je voor ondoordacht handelen! Ga de uitdaging met ons aan en breng challengers samen met de creatievelingen die “the sky is the limit” nastreven. Het vergt lef en een gezonde dosis humor en zelfmanagement om bewust voor deze dynamische vorm van teamwork te kiezen. Een Re-Connect.expert integreert zich zoveel als mogelijk binnen het team en de organisatie, stelt zich niet op als extern freelancer/consultant en motiveert alle betrokkenen tot gezamenlijk intern ondernemerschap.

Bouwen, testen, leren en bijsturen!

Durf jij te starten met iets wat je nooit eerder hebt gedaan, vanuit een geloof dat het zal lukken maar met de aanvaarding dat het ook mag mislukken? Durf jij lessen te zien en van daaruit verder te evolueren en te experimenteren met verandering richting je doel? Stuur bij waar nodig met de continuous improvement filosofie en evolueer zo naar de meest optimale omstandigheden binnen de context die er is of creëer de door jou gewenste nieuwe context! Een Re-Connect.expert staat je hierin met raad en daad bij en neemt hierin een dienende doch leidende voorbeeldrol op.

Professionaliteit hand in hand met gezondheid!

Een Re-Connect.expert heeft 100% aandacht voor professionaliteit. Daarnaast heeft de Re-Connect.Expert ook aandacht voor anders en gezonder leven en werken in functie van een goede gezondheid. De Re-Connect.expert heeft een radar voor sluimerende gezondheidsproblemen van zowel organisatie, team als individu en kaart deze aan waar nodig zodat alle betrokkenen het resultaat van de opdracht onder duurzame en gezonde omstandigheden kunnen bereiken.